Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden en zijn van toepassing op alle diensten en uitingen van Sinnevitaal, Praktijk voor manuele therapie te Drachten.

Algemeen
Voor een optimale dienstverlening heeft Sinne vitaal onderstaande voorwaarden opgesteld. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden. 
Alle klanten en bezoekers van Sinne vitaal verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Onze openingstijden zijn :

maandag        Avondopening van 19.30 – 22.30 uur

dinsdag           09.00 – 12.30 uur & 13.00 – 18.00 uur

donderdag    09.00 – 12.30 uur & 13.00 – 18.00 uur

vrijdag           09.00 – 12.30 uur & 13.00 – 18.00 uur

Behandeling buiten openingstijden is slechts na overleg mogelijk.
Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-20058228 of e-mail info@sinnevitaal.nl.

Bejegening
Uw behandelaar legt voorafgaand aan uw behandeling onze werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Dan wordt in overleg met u besproken wat wel akkoord is wat u betreft.
Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat wij niet op de juiste manier met u omgaan, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houden wij een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (- AVG) van toepassing. De Privacy verklaring zoals weergegeven op de Privacy pagina  maakt integraal onderdeel uit van deze Algemene Voorwaarden. Beide zijn op te vragen via info@sinnevitaal.nl

Behandeling
Indien u verhinderd bent, verzoeken wij u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kunt u telefonisch op 06-20058228 (bij geen gehoor voicemail inspreken of sms sturen) of per mail op info@sinnevitaal.nl.
Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.
Wanneer u de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak af zegt, dient u de afspraak direct te verplaatsen naar een ander moment (met uitzondering van gezondheidsredenen dient deze afspraak gepland te worden binnen een periode van een maand na de originele afspraak) . Indien u dit niet doet wordt het consult alsnog in rekening gebracht.

Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door de behandelaar  worden geïnformeerd.

Betaling
Wij adviseren u om bekend te zijn met uw verzekeringspolis betreffende uw vergoeding alternatieve geneeswijzen.
Om teleurstellingen te voorkomen adviseren wij u om te allen tijde uw polisvoorwaarden te bekijken en/of contact op te nemen met uw zorgverzekeraar voordat u een afspraak maakt!
Uw factuur dient door u zelf te worden voldaan, tenzij wij contractueel andere afspraken met uw zorgverzekeraar hebben gemaakt.
U bent onder alle omstandigheden verantwoordelijk voor de volledige betaling van de aan u, of namens u verleende diensten.
Voor kinderen t/m 16 jaar geldt een afwijkend tarief van € 45,00 per behandeling (behandeltijd maximaal 45 minuten).
Het is mogelijk om met pin te betalen in de praktijk.
Bij voorkeur pin of contante betaling of anders binnen 10 werkdagen overmaken per bank.
Genoemde tarieven zijn per behandeling vermeld, de bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum.
Indien een betalingsherinnering moet worden verzonden worden extra kosten in rekening gebracht à € 5,00 per herinnering.
Zodra u in verzuim verkeert, zijn wij gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien u na herinnering en aanmaning in verzuim blijft, zijn wij gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Aansprakelijkheid
Bij aanvang van de behandeling wordt beoordeeld of de betreffende behandeling voor u geschikt is, naar aanleiding van de informatie die u op dat moment verstrekt.
Bij twijfel wordt u geadviseerd uw huisarts te raadplegen om te bepalen of de behandeling bij Sinne vitaal verantwoord is. Behandeling door Sinne vitaal gebeurt altijd op uw eigen verantwoording. Sinne vitaal is dus op geen enkele manier verantwoordelijk te stellen voor lichamelijk letsel, ziekte of andere lichamelijke of geestelijk schade al dan niet vermeend ontstaan of verergerd door de behandeling bij Sinne vitaal.
Sinne vitaal is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van, of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Algemeen
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor de indeling van openingstijden in alle redelijkheid te wijzigen.
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en/of de tarieven in alle redelijkheid te wijzigen.
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag uw behandeltraject te beëindigen.
Sinne vitaal stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening.
U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

 

VOORWAARDEN VOOR DE CURSUSSEN BABYMASSAGE

Aanmelding
Na het volledig invullen en retour sturen van het inschrijfformulier voor de cursus babymassage bent u aangemeld. Hiermee verklaart u zich akkoord met de onderstaande voorwaarden.
Onze lestijden voor de cursussen babymassage zijn op dinsdag en donderdag van 09:30 uur tot 11:00 uur en van 14:30 uur tot 16:00 uur.
Voor informatie of overleg kunt u contact opnemen via telefoonnummer 06-20058228 of e-mail info@sinnevitaal.nl
Uw cursus is voor u persoonlijk en na aanvang van de cursus niet overdraagbaar.
Het is ook mogelijk de cursus met twee volwassenen per kindje te volgen. Een tweede volwassene is van harte welkom, mits u dit ruim voor aanvang van de cursus introduceert aan de cursusleider. Zo kan de tweede volwassene ook optimale begeleiding ontvangen. Kosten voor een extra cursist bedragen € 45,- voor begeleiding en een extra set lesmateriaal.

In gevallen waarbij u door omstandigheden tijdelijk niet in staat bent de cursus volledig af te ronden is het mogelijk de lessen op een later moment in te halen. De volledige cursus dient echter voor aanvang van de cursus te zijn voldaan.
U kunt hiervoor contact met Sinne vitaal opnemen via info@sinnevitaal.nl

Tot 1 week voor aanvang van de cursus kunt u uw cursus annuleren. Wij brengen u dan alleen een bedrag van € 25,- in rekening voor de administratiekosten. U kunt zich alleen per mail uitschrijven voor een cursus via info@sinnevitaal.nl en ontvangt van ons een schriftelijke van uw uitschrijving.

Aansprakelijkheid
Bij aanvang van het de cursus wordt uw kindjes geschiktheid voor de betreffende cursus beoordeeld. Bij twijfel wordt u geadviseerd uw huisarts te raadplegen om te bepalen of de cursus bij Sinne vitaal verantwoord is.
Sinne vitaal is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van, of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Algemeen
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor de indeling van openingstijden en cursustijden in alle redelijkheid te wijzigen.
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en/of de tarieven in alle redelijkheid te wijzigen.
Sinne vitaal behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag uw deelname aan de cursus te beëindigen.
Sinne vitaal stelt het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening.
U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.