Wat is APS?

Wat betekent Actie Potentiaal Simulatie?
APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. Tijdens een APS behandeling worden lichaamseigen processen gesimuleerd.
Een actiepotentiaal is een elektrische ontlading van de lichaamscel. Deze ontladingsreactie
plant zich in het lichaam voort langs de zenuw, waardoor boodschappen van en naar het
centrale zenuwstelsel en de hersenen worden gestuurd.

Hoe werkt APS Therapie?
APS Therapie bootst de actiepotentialen na in dezelfde vorm en frequentie als de natuurlijke
actiepotentialen in de zenuwcellen. Hierdoor wordt de zenuwcel geactiveerd en de
aanmaak van verschillende neurohormonen / endorfine’s (natuurlijke pijnstillers) gestimuleerd.

Een belangrijk effect van de APS behandeling is dat de ATP-productie met zo’n 500- tot 800% toe neemt.

ATP is Adenosine-Tri-Phosfaat. Dit is een stof die een belangrijke rol speelt bij de
communicatie tussen lichaamscellen en die de energie voor de cel levert.
ATP is nodig bij alle processen in het lichaam, zoals het functioneren van alle organen, weefselherstel, prikkeloverdracht en spieractiviteit.

In gezond weefsel is er een normale prikkeloverdracht. Bij ziekte kan de
informatie overdracht van en naar het centrale zenuwstelsel en de hersenen verstoord zijn.
Beschadigd weefsel heeft een hogere weerstand en de prikkels (actiepotentialen) zullen
moeite hebben door het weefsel heen te komen. Er is dan een verminderde doorbloeding,
waardoor de hoeveelheid zuurstof en voedingsstoffen niet optimaal kunnen worden
overgedragen. Hierdoor ontstaan ontstekingsreacties en/of ervaart u pijn.

Hoewel het verminderen van de pijn voor u essentieel is, is pijnvermindering eigenlijk een indirect gevolg van weefselherstel en de reductie van ontstekingen, vochtophoping en zwelling.
Doordat u minder pijn ervaart kunt u weer makkelijker bewegen, waardoor het lichaamseigen vermogen om te herstellen weer wordt vergroot. Een soort vliegwieleffect dus.

Thea: " Door de APS behandelingen ben ik eindelijk van mijn klachten af en heb ik een operatie aan mijn pols kunnen voorkomen. Deze behandeling is pijnloos en ik voelde al heel snel verbetering in mijn klachten, dus ik raad het iedereen met RSI klachten aan. "