APS Therapeutische behandeling

De term APS staat voor Actie Potentiaal Simulatie. Het apparaat bootst letterlijk de lichaamseigen manier van communiceren tussen cellen na. De APS behandeling zorgt er voor dat het commando signaal de hersenen kan bereiken en er een reactie kan plaatsvinden die het lichaam aanzet tot herstel.

Dit gebeurt door middel van plakelektroden op de huid.

Deze worden op verschillende plaatsen op het lichaam geplakt, afhankelijk van de te behandelen klacht.
Tussen de elektroden vindt uitwisseling van micro gelijkstroom plaats. De verstoorde zenuwcellen krijgen een prikkel, waardoor ze actief worden.

De processen die in de cellen plaatsvinden worden versterkt. Hierdoor komen er lichaamseigen stoffen vrij (o.a. ATP) die genezend en pijnstillend werken. De doorbloeding van het weefsel wordt verbeterd, waardoor voedingsstoffen aangevoerd kunnen worden en de afvalstoffen verbeterd afgevoerd kunnen worden.

Zenuwcellen moeten met elkaar kunnen communiceren. Ze doen dit door middel van boodschapstofjes, de zogenaamde neurotransmitters. Een zenuwcel ontvangt een boodschap en gaat zijn werk doen. Als een zenuwcel verstoord is kan hij ook niet goed meer communiceren.

Door de verstoorde zenuwcellen weer actief te maken wordt het probleem structureel aangepakt. Dit maakt dat APS geen (tijdelijke) pijn onderdrukker is, maar het probleem daadwerkelijk aanpakt en zorgt dat de pijn niet weer terug komt.

APS verbetert bovendien de aanmaak van de neurotransmitters, de stoffen die in de hersenen zorgen voor de overdracht van informatie. Dit is de reden waarom de APS ook gunstig werkt bij diverse psychische problemen.

De therapie is volkomen veilig en pijnloos.
Zoals hier boven beschreven heeft APS een positieve invloed op talloze processen in het lichaam.

Aangetoonde effecten van APS:

 • Verbetering van het herstelproces
 • Pijnverlichting
 • Eliminatie van ontstekingen
 • Toename van beweeglijkheid
 • Bevordering van energie
 • Beter ontspannen / slapen
 • Versterking van het immuunsysteem
 • Verbetering van de stemming
 • Verhoging ATP productie tot 800%
 • Verbetering van plaatselijke doorbloeding
 • Afname van zwellingen
 • Wondherstel
 • Regeneratie van cel- en botweefsel
 • Beperking van weefselschade
 • Controle over emotionele aspecten van pijn