Sport massage

Wanneer je regelmatig sport, komt het voor dat je lichaam het soms tijdelijk, soms langdurig af laat weten.
Sportmassage kan bij veel klachten aan het bewegingsapparaat verlichting geven en er zelfs voor zorgen dat de klachten die je ervaart helemaal verdwijnen.

Sportmassage is geschikt voor beginnende en ervaren sporters en niet-sporters.

Door verschillende factoren kan de stofwisseling in de spieren verstoord raken, hierbij kun je denken aan factoren als stress, overbelasting en sporten. Doordat het lichaam niet goed meer in staat is om te ontspannen hopen vocht en afvalstoffen zich op in de spieren. Dit kan klachten geven zo als spierstijfheid, spierverhardingen, kramp en/of vermoeide spieren. Het lichaam probeert door middel van de fysiologische processen het vocht en de afvalstoffen af te voeren, maar doordat deze processen door trauma of langdurige overbelasting niet goed meer functioneren blijven er toch afvalstoffen en vocht opgehoopt in de spier achter. Deze resten worden ‘knopen’  en kunnen zich uiteindelijk ontwikkelen tot ontstekingen. Hierdoor wordt het lichaam minder belastbaar en wordt de kans op nieuwe blessures groter.
Een sportmassage, 1x per 2 à 3 weken, wanneer u het lichaam stevig tot zwaar belast en voor beginnende tot gevorderde sporters kan er al voor zorgen dat het lichaam in betere conditie komt en de kans op blessures af neemt. Sportmassage kan dus ook preventief worden toegepast, als onderhoudsbeurt voor je spieren.

Door sportmassage wordt de doorbloeding van de spieren gestimuleerd, waardoor de stofwisseling op celniveau toe neemt. De afvoer van afvalstoffen en vocht uit de spieren wordt verbeterd. Spieren zullen weer voldoende zuurstof en voedingsstoffen krijgen. Hierdoor is een sneller herstel mogelijk en kunnen blessures worden voorkomen.

Sportmassage is steviger dan ontspanningsmassage en is meer op de spiergroepen gericht. De spiergroepen worden gericht aangepakt bij klachten, of opgenomen in een algehele behandeling wanneer nog geen sprake is van klachten. In alle gevallen van klachten wordt naast het probleemgebied ook gekeken naar het hele lichaam en mogelijke oorzaken van de klachten in andere delen van het lichaam. Zo kunnen klachten aan de armen een oorzaak hebben in de nek en wordt bij onderbeen klachten ook altijd de onderrug mee genomen in de behandeling.
Zo proberen we met een doelgerichte aanpak te streven naar balansherstel in het hele lichaam om zo de fysieke en mentale conditie blijvend te verbeteren.

Voordat met de behandeling wordt begonnen, wordt een anamnese, een inspectie en een functieonderzoek gedaan om de klachten te onderzoeken. Daarbij is het mogelijk dat je eerst wordt doorverwezen naar de huisarts. Aan de hand van de door anamnese verkregen informatie wordt een behandelplan opgesteld en besproken.

Op de dag van de Sportmassage kunt u het beste van tevoren niet teveel eten en geen alcohol gebruiken. Deze zaken hebben de neiging de lichaamsenergie te verstoren, waardoor het effect van de behandeling vermindert.