Therapeutische voetreflex massage

Een therapeutische voetreflexbehandeling is altijd een behandeling waarin klachtgericht gewerkt wordt, maar waarin wordt afgesloten met een integreren hiervan in ontspanning in ontspanning van het hele systeem. Veelal is de behandeling enigszins pijnlijk in eerste instantie omdat de plekken op de voet die corresponderen met een betreffend orgaan dat uit balans is, pijnlijk zijn bij aanraking.
Het hele lichaam weerspiegelt zich in de voeten. Vele punten op de voet corresponderen met o.a. botten, zenuwen, organen, klieren en spieren in het lichaam en worden de ‘reflexzones’ genoemd. Door massage van de reflexzones op de voet kan zo een gunstige invloed worden uitgeoefend op de volledige fysiek van de behandelde persoon. In alle gevallen worden daarom ook beide voeten worden behandeld.

Wat doet Voetreflexzone Therapie? 
Voetreflexzone Therapie werkt herstellend. Als het lichaam door stress of ziekte in dysbalans is geraakt of er zijn blokkades in het lichaam aanwezig dan is dit op de voet te voelen. 
Door middel van een drukpuntmassage worden energieblokkades opgeheven en kan het lichaam terugkeren naar een natuurlijk evenwicht. Hierdoor kan verlichting van de klachten optreden en kan de klacht uiteindelijk helemaal verdwijnen.

Voor wie is Voetreflexzone therapie en voor welke klachten?
Iedereen kan baat hebben bij een voetreflexzone behandeling. Van baby tot bejaarde en ook tijdens de zwangerschap is voetreflexmassage erg geschikt.
Voetreflexzone Therapie heeft o.a. een gunstige werking bij slaapproblemen, hoofdpijn en migraine, klachten als gevolg van problemen met het bewegingsapparaat, spijsverteringsklachten/ darmkrampjes bij baby’s, verstoringen van het afweersysteem, stress gerelateerde klachten en burn-out, emotionele klachten.

Op de dag van de behandeling kunt u het beste van tevoren niet teveel eten en geen alcohol gebruiken. Deze zaken hebben de neiging de lichaamsenergie tijdelijk te verstoren, waardoor het effect van de behandeling vermindert.