Contra indicaties

Het APS apparaat is één van de meest veilige behandelapparaten in de markt. Het is dan ook nagenoeg onmogelijk om schade te berokkenen aan het lichaam. Toch staat veiligheid voorop en adviseren we de contra-indicaties zorgvuldig te lezen.

APS Therapie mag niet gebruikt worden in de volgende situaties:

 

  • Als de te behandelen persoon een elektronisch implantaat heeft (pacemaker etc.)
  • Als de te behandelen persoon gediagnosticeerd is met kanker
  • Als de te behandelen persoon lijdt aan epilepsie
  • Als de te behandelen persoon zwanger is
  • Als de te behandelen persoon recentelijk een hersen- of hartinfarct of acute trombose heeft gehad (minder dan 3 maanden geleden)
  • Als de te behandelen persoon nog niet kan aangeven wat hij/zij voelt (de persoon moet minimaal ouder zijn dan 2 jaar)

N.B. Het APS apparaat kan veilig worden gebruikt door personen met knie- en/of heupprothesen of andere prothesen of metalen of keramische implantaten.

APS Therapy mag wel gebruikt worden in de volgende situaties:

Alle hier boven niet genoemde situaties.