COVID 19 PROTOCOL

In verband met het COVID 19 virus en de maatregelen die vanuit de overheid genomen zijn hebben we een protocol opgesteld voor de behandelingen bij Sinnevitaal.nl.
Voorafgaand aan de afspraak ontvang je per whats app een vragenlijst om te beoordelen of de afspraak doorgang kan vinden.

In de vragenlijst zijn onderstaande vragen opgenomen.
Het is noodzakelijk dat je de vragen eerlijk beantwoord. Afzegging van de afspraak om gezondheidsredenen heeft in geen geval financiële consequenties; onze gezondheid en die van de mensen om ons heen heeft prioriteit!

Triage vragenlijst

1. Heeft u nu Corona? Ja / Nee

 1. Heeft u nu huisgenoten met Corona? Ja / Nee
 2. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
  a. hoesten, kuchen of niezen;
  b. koorts (38⁰C of hoger);
  c. kortademigheid.
 3. Heeft u huisgenoten met één van deze verschijnselen? Ja / Nee
 4. Bent u in thuisisolatie? Ja / Nee
 5. Woont u in een verpleeghuis of instelling voor mensen met een beperking. Ja / NeeIndien een ‘Ja’ dan niet behandelen of indien mogelijk en noodzakelijk een behandeling op afstand (videobellen) geven.
  Indien alles ‘Nee’ dan de volgende vragen stellen om te kijken of behandeld kan worden of een verdere anamnese noodzakelijk is.
 6. Heeft u een griepprik gehad? Ja / Nee
 7. Heeft u nu één van deze verschijnselen? Ja / Nee
  a. (neus)verkoudheid, of loopneus;
  b. keelpijn;
  c. onbekende hoofdpijn;
  d. onbekende moeheid;
  e. onbekende diarree of buikklachten.

Indien een ‘Ja’ dan is behandeling eventueel mogelijk na verdere anamnese en risico-inschatting door behandelaar en in samenspraak met cliënt.

Indien alles ‘Nee’ dan is behandelen toegestaan.
Bij de behandeling maak ik gebruik van mondkapjes. Ik gebruik zelf tijdens de gehele behandeling een mondkapje. Wanneer je tijdens de behandeling op de rug ligt vraag ik je ook een mondkapje op te doen.
Je hoeft verder niets mee te nemen voor de behandeling, ik zorg voor alle hygiënische voorzorgsmaatregelen en materialen.

Wanneer je de praktijk bezoekt hanteren we onderstaand protocol om de kans op besmetting bij ons beide zo veel mogelijk te verkleinen.

Je wordt geacht deze te lezen en te respecteren.

• Ik plan mijn afspraken zo, dat het aantal cliënten in de wachtruimte tot een minimum wordt
beperkt;
• In de wachtruimte staan de stoelen zo opgesteld, dat u altijd op minimaal 1,5 meter afstand
bent van medepatiënten, mochten die er toch nog zijn. Er is ruimte genoeg om elkaar te
passeren. Kom op tijd, maar niet te vroeg;
• Het toilet is tijdelijk niet te gebruiken;
• Kom zoveel mogelijk alleen, laat uw partner thuis. Een van beide ouders kan uiteraard met
hun kind (tot 16 jaar) meekomen;
• Neemt u zo min mogelijk spullen mee en stopt u uw spullen die noodzakelijk zijn, weg in uw
tas of jaszak;
• Voor en na de behandeling was ik mijn handen en onderarmen met desinfecterende zeep;
• Na iedere cliënt worden contactpunten zoals de deurklinken, deurbel en armleuningen van
de stoelen schoongemaakt. Raakt u zo min mogelijk aan in de praktijk;
• Het gesprek tussen ons vindt plaats op 1,5 meter afstand;
• Voor zover noodzakelijk en mogelijk geef ik instructies en oefeningen op minimaal 1,5 meter
afstand en wordt fysiekcontact tot een minimum beperkt;
• Indien u zich angstig voelt om te komen, dan is een telefonisch- of video-consult ook
mogelijk. Ik houd dan op afstand ‘een vinger aan de pols’ en geef u instructies of oefeningen.
Deze consulten worden conform de eisen van de zorgverzekeraar (tijdelijk) gedeclareerd en
tellen mee in uw totaalaantal vergoedingen;
• Tijdens het maken van de afspraak stel ik een aantal vragen (Triage) waardoor ik weet of
behandelen veilig kan en zelfs vlak voor de daadwerkelijke afspraak doe ik dit om te checken
of er iets is veranderd;
• Blijf thuis indien u of een van uw gezinsleden symptomen hebben van verkoudheid, koorts of
griepachtige verschijnselen. U wordt geacht uw afspraak te annuleren of contact met me op
te nemen om dit te bespreken. Tot nader order worden deze annuleringen u, ongeacht of
deze tijdig zijn, niet in rekening gebracht.

Leidraad infectiepreventie Covid-19

Disclaimer
Ondanks alle genomen voorzorgsmaatregelen blijft de kans, hoe gering ook, bestaan dat je
besmet raakt in de praktijk of op weg hier naartoe. Met het maken van de afspraak ga je
akkoord met dit risico.